View PDF
सर्वेक्षणाचे निकाल -

सत्यजीत तांबे, एमएलसी महाराष्ट्र यांनी 21 मे ते 25 मे या कालावधीत एमएलसी म्हणून पहिल्या 100 दिवसांत केलेल्या कामाबद्दल अभिप्राय गोळा करण्यासाठी अशा प्रकारचे पहिले सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणाच्या निकालांचे सादरीकरण येथे आहे.

Download PDF