about image

महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य

about image

विशेष भर असलेली क्षेत्रे

बातम्या

बातम्या आणि लेख​

कार्यक्रम​

आगामी सार्वजनिक कार्यक्रम​
संपर्क माहिती

 • 401, कालिका प्राईड,
  स्वास्थ्य हॉस्पिटल जवळ,
  लालटाकी, अहमदनगर,
  महाराष्ट्र-414 001
 • 02425-225688
  98220-61332
 • office@satyajeettambe.com

आपल्या सूचना कळवा